Slide 1
„Vom fi iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât!”
Nicolae Iorga
Slide 2
Ajută la construirea Mănăstirii Văcăreştii Noi
Slide 3
Mănăstirea Văcăreştii Noi
previous arrow
next arrow

Motivaţie

Cu bucurie, dragoste și nădejde punem înainte aceste rânduri în care am adunat năzuinţa sufletelor noastre pentru ridicarea unei sfinte mânăstiri în Comuna Lumina, parte din Eparhia Tomisului.

I. Premizele

Comuna Lumina este parte a sfântului pământ al Sciţiei Mici, pământ mereu la răscruce de vânturi, cu multe etnii venind şi plecând, însă cu statornicia nestrămutată a Credinţei celei Adevărate adusă de Sfântul Apostol Andrei şi însoţitorii săi.  După cum se ştie prea bine Scytha Minor a cunoscut totodată ispitele dezlănţuirilor pătimaşe păgâne şi adierea liniştitoare a Duhului Sfânt. Mireni, adeseori militari, dar nu numai, apoi şi călugări, totdeauna clericii, au îndeplinit cuvântul care spune „Voi sunteţi lumina lumii!” (Mt. 5.14). Încercând să ajungă la „bucuria dragostei şi a comuniunii permanente” a lumii cereşti, desprinzându-se de cele care îi despărţeau de Dumnezeu, au strălucit fără să vrea. Căci viaţa lor curată izbea privirile celor obişnuiţi cu păcatele. Unii ruşinându-se, chiar întorcându-se către Dumnezeu, alţii, mulţi, mâniindu-se pentru mustrarea pe care conştiinţa le-o ridica pentru propria păcătoşenie. Din această mânie a celor iubitori de patimi au izvorât şi prigoane. Multe. Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion, Sfinţii Mucenici Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian, Valerian, Atal, Camasie, Filip şi atâţia alţii – ştiuţi şi neştiuţi – sunt candele şi făclii ale dumnezeieştii vieţuiri în Sciţia Mică. Făclii şi candele pe care prigonitorii,

Proiectul grafic

Mănăstirea Văcăreştii Noi

Învătătura creştină

Cuvinte cu folos duhovnicesc

Cateheza A IV-A: Duminica Sfântului Ioan Scărarul – Asceza, râvna care învie

Cateheza A IV-A: Duminica Sfântului Ioan Scărarul – Asceza, râvna…

Duminica Sfântului Ioan Scărarul Asceza, râvna care învie   Iubiți credincioși,                    Săptămâna trecută am vorbit despre Duminica Sfintei Cruci. Am arătat ce înseamnă primirea și asumarea…

CATEHEZA A V-A: DUMINICA SFINTEI MARIA EGIPTEANCA – POCĂINȚA, BIRUINȚA OMULUI ASUPRA PĂCATULUI

CATEHEZA A V-A: DUMINICA SFINTEI MARIA EGIPTEANCA – POCĂINȚA, BIRUINȚA…

Duminica Sfintei Maria Egipteanca Pocăința – Biruința omului asupra păcatului   Iubiți credincioși,                    În cateheza precedentă, pe care am desfășurat-o în Duminica a IV-a din Sfântul…

CATEHEZA A VI-A: DUMINICA INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM – DOMNUL SLAVEI CEL SMERIT

CATEHEZA A VI-A: DUMINICA INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM – DOMNUL…

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim Domnul Slavei cel smerit „Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele…

Hramurile mănăstirii

Sfinţii ocrotitori

Sf. 40 de Mucenici din Sevastia

Sfinții patruzeci de Mucenici au fost prinși și au pătimit pentru Hristos, în douăzeci și șase zile ale lunii februarie. Și și-au dat sufletele lor Domnului în ziua a noua a lunii martie.

Sfânta Treime

Sfinţii Părinţi şi teologii Bisericii au explicat, în scrierile lor, învăţătura creştină ortodoxă despre Sfânta Treime: Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din veci din Tatăl.

Sf. Ioan Maximovici

A fost canonizat in anul 1994, de Biserica Ortodoxa Rusa din diaspora, si recunoscut ca sfant de toate Bisericile Ortodoxe autocefale.. Este cinstit ca unul dintre cei mai mari sfinti ai secolului al XX-lea.

Sf. M.Mucenic Mina

Acesta a trăit pe vremea lui Maximian si era oştean în armatele acestuia. Nesuferind ca să vadă cinstirea cea ratacită a idolilor, s-a suit in munte si s-a curatit pe sine cu postiri si cu rugaciuni.

Rânduiala slujirii la Sfânta Mănăstire

 * În zilele de sărbătoare din cursul săptămânii, programul slujbelor se va desfășura după rânduiala zilei de Duminică.